home introduceworshipministriesnewsfellowship

2018년 2-3월
                        2/18주보

2/18(주) 새가족 수료식

2/24(토) 총동원새벽예배

2/25(주) 정기제직회

2/25(주) 세례식

3/2(금) 금요찬양기도회

3/4(주) 성례주일

자동가입 방지를 위해 이미지에 나타난 문자를 입력해 주세요.

 

 


Bethany Presbyterian Church |1201 Quince Orchard Blvd. Gaithersburg, MD 20878 | Phone: 301) 670-1200 | Fax: 301) 670-1267
Copyright ⓒ 2003- BETHANY CHURCH. All rights reserved.
Technical Problem? Please contact it@bethanyusa.org